Καλεντάρι

  • Home
  • /
  • 11ος Αρχαίος Μυκηναΐκός Δρόμος

11ος Αρχαίος Μυκηναΐκός Δρόμος

Aγώνας 10.5 χιλιομέτρων χωμάτινης διαδρομής.

Συνδιοργάνωση:

Μαραθωνοδρόμοι-δρομείς Αργολίδας, Τ.Κ.Προσύμνης, Σύλλογος φίλοι των Μυκηνών-μυκηναΐκού πολιτισμού.