Άρθρα

 • Home
 • /
 • 6ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος | Υγειονομικό Πρωτόκολλο Covid 19

6ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος | Υγειονομικό Πρωτόκολλο Covid 19

Ο Α.Π.Σ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ προχώρησε στην κατάρτιση του ακόλουθου πρωτοκόλλου για τον 6ο Αυθεντικό Φειδιππίδειο Δρόμο Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα 490 χλμ. που θα διεξαχθεί από 19 έως 23 Νοεμβρίου 2021, θέλοντας να συμβάλλει στην ασφαλέστερη δυνατή παρουσία τόσο των δρομέων, όσο και των εμπλεκόμενων στη διοργάνωση (οργανωτών, κριτών, εθελοντών κλπ.).

Οι παρακάτω κανόνες/μέτρα/διαδικασίες δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, βάσει των υποδείξεων των ειδικών επιστημόνων και της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Σε περίπτωση που ο αριθμός των δρομέων ξεπεράσει τους 50, τότε οι δρομείς θα μπουν σε block εκκίνησης έως 50 ατόμων με τμηματικές εκκινήσεις των block με χρονική απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε κάθε block, οι αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι 2μ προς κάθε κατεύθυνση.

Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους και συστήνεται η χρήση της σε ανοικτούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Εξαιρούνται οι αθλητές κατά την διάρκεια της άσκησης.

Το σύνολο του προσωπικού / εθελοντών / κριτών / συνεργατών (περίπου 400 άτομα) θα φορά προστατευτική μάσκα και θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης, καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου. Θα έχει επίσης υποβληθεί σε self-test τις ημέρες του αγώνα, και θα έχει μαζί του το αρνητικό αποτέλεσμα.

Σε διάφορα σημεία του αγώνα (εκκίνηση / κεντρικοί σταθμοί / τραπέζια τροφοδοσίας) θα υπάρχει σήμανση με τους βασικούς κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται. Θα περιλαμβάνονται συστάσεις για αποφυγή εναγκαλισμών και χειραψιών.

Θα υπάρχει σ’ όλη τη διαδρομή ιατρική κάλυψη από ιατρούς, διασώστες και το ΕΚΑΒ. Θα ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Επίσης:

 • Θεατές: Θα απαγορεύεται η παρουσία θεατών.
 • Οδηγίες απολύμανσης κοινών οργάνων/εξοπλισμού:
  Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό / απολύμανση μη υγειονομικών χώρων: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
  Συστήνεται απολύμανση πριν και μετά από την χρήση του εξοπλισμού.
 • Διαχείριση κρούσματος σε αθλούμενους, τεχνικό επιτελείο ή προσωπικό συλλόγου / ομοσπονδίας / εγκατάστασης:
  Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf
 • Μετακινήσεις: Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων αθλούμενων, προσωπικού, κριτών κτλ. για τους σκοπούς της διοργάνωσης θα γίνονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τις μεταφορές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ενημέρωση των αθλητών, παραλαβή αριθμών και παράδοση ιδίων εφοδίων θα γίνει την προηγούμενη ημέρα του αγώνα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα στον Κεραμικό. Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενημέρωση θα φορούν μάσκα. Η συμμετοχή θα περιοριστεί αυστηρά στους δρομείς, το support team τους και στους οργανωτές / εθελοντές (δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε επισκέπτες). Θα υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά για τους συμμετέχοντες. Στην παραλαβή θα παρευρίσκεται και ο ιατρός του αγώνα.

Προϋποθέσεις παραλαβής του αριθμού:

 • Πρωτότυπο πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό καλής υγείας (με ημερομηνία όχι παλαιότερη των 6 μηνών πριν από την έναρξη του αγώνα).
 • PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών από την ημέρα του αγώνα. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή αθλητών κάτω των 18 ετών απαγορεύεται.
 • Από τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση).

Όποιοι δρομείς επιθυμούν, θα μπορούν να παραδώσουν προσωπικά υλικά ανεφοδιασμού, ώστε αυτά να μεταφερθούν από τους διοργανωτές σε συγκεκριμένους Κεντρικούς Σταθμούς ή τραπέζια τροφοδοσίας. Όλα αυτά θα τοποθετηθούν σε πλαστικούς σάκους μιας χρήσης που θα παρέχει η διοργάνωση (σε κάθε σάκο θα αναγραφεί τo BIB Νο του αθλητή και το Νούμερο του τραπεζιού).

Κατά την ενημέρωση, οι δρομείς θα πληροφορηθούν για όλους τους κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται και θα τους διανεμηθεί σχετικό έντυπο υλικό με τους υγειονομικούς κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται από όλους.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Θα τηρούνται οι κανόνες της ατομικής άθλησης όπως ισχύουν. Θα συστήνεται στους δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα μέχρι να λάβουν θέση στην εκκίνησή. Για την απόρριψη των μασκών θα υπάρχουν ειδικοί κάδοι. Η διοργάνωση δεν θα επιτρέψει την παρουσία κανενός προσώπου που δεν σχετίζεται άμεσα με τον αγώνα.

Θα ζητηθεί από τους δρομείς που θα λάβουν θέση στην εκκίνηση να τηρούν απόσταση 2 μέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις από τους υπόλοιπους δρομείς.

ΑΓΩΝΑΣ

Θα υπάρχει σύσταση για τήρηση των κανόνων ατομικής άθλησης όπως ισχύουν (να αποφεύγεται απόσταση μικρότερη του 1,5μ). Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό.

Δεδομένης της φύσης του αγώνα, δεν αναμένεται συνωστισμός σε κάποιον σταθμό τροφοδοσίας / υποστήριξης, ενώ, καθώς ο αγώνας θα εξελίσσεται, οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ των αθλητών αναμένεται να μεγαλώνουν.

Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας ή Κεντρικό σταθμό θα υπάρχουν αντισηπτικά και οι εθελοντές θα φορούν μάσκα και θα φροντίζουν για συνεχή υγιεινή των χεριών.
Τα τρόφιμα που θα παρέχονται θα είναι συσκευασμένα και θα δίδονται στους δρομείς από τους εθελοντές με ασφαλή τρόπο. Η διανομή γευμάτων στους Κεντρικούς Σταθμούς θα γίνεται σε πλαστικά δοχεία μιας χρήσης, που μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους θα απορρίπτονται άμεσα.

Σε περίπτωση που κάποιος δρομέας έχει να παραλάβει σάκο με προσωπικά υλικά ανεφοδιασμού, αυτός θα παραδίδεται στον δρομέα από τους εθελοντές, δεν θα επιτρέπεται δηλαδή στους δρομείς να αναζητούν οι ίδιοι τον σάκο τους ανάμεσα στο σύνολο των σάκων.

Σε όλους τους Κεντρικούς Σταθμούς θα υπάρχουν διαθέσιμες αλουμινοκουβέρτες μιας χρήσης για όσους δρομείς επιθυμούν να αναπαυθούν και να σκεπαστούν. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν στρώματα, αυτά θα απολυμαίνονται με spray από τους εθελοντές αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Θα υπάρχει σ’ όλη τη διαδρομή επαρκής ιατρική κάλυψη από ιατρούς, διασώστες και το ΕΚΑΒ, οι οποίοι και θα διαχειριστούν κάποιο ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού που μπορεί να παρουσιαστεί.

Σε περίπτωση που κάποιος δρομέας εγκαταλείψει τον αγώνα ή σε περίπτωση που η αποχώρηση του δρομέα κριθεί απαραίτητη από τους οργανωτές ή τους ιατρικούς υπεύθυνους, τότε ο δρομέας θα μεταφερθεί στην Αθήνα με ειδικό βαν που θα συνοδεύει τους δρομείς για το σκοπό αυτό. Εντός του βαν θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (πληρότητα, χρήση μάσκας).

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Λόγω της φύσης του αγώνα, ο τερματισμός θα γίνεται τμηματικά. Οι αθλητές θα παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, χωρίς επαφή, χωρίς συνωστισμό.

Η Τελετή Λήξης θα γίνει στις 23/11 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα στον Κεραμικό. Θα τηρηθούν οι ίδιοι κανόνες με αυτούς που περιγράφονται για την Ενημέρωση – Παραλαβή αριθμών.