Υπεραποστάσεις

 • Home
 • /
 • 6th Authentic Phidippides Run – Rules & Regulations / 6ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος – Κανονισμοί

6th Authentic Phidippides Run – Rules & Regulations / 6ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος – Κανονισμοί

Please click on the title of your language to read about the race / Παρακαλούμε κάντε κλικ στη γλώσσα που σας ενδιαφέρει για να διαβάσετε τις πληροφορίες του αγώνα.

RULES & REGULATIONS

ARTICLE 1

The 6th Authentic Phidippides Run from Athens to Sparta and back, is organized by the Athletic Cultural Club “Athenian Runners”, in close collaboration with FAOS mountaineering CLUB, under the auspices of the Regional Government of Attica, the Regional Government of Peloponnese, the Hellenic Republic Ministry of Tourism, the Greek National Tourism Organization, the Hellenic Police, the Hellenic Association of Mass Popular sports and Ultra Running Clubs (E.O.S.L.M.A-Y) and UESpT.
It is supported by the Regional Government of Attica, the Regional Government of Peloponnese and the Athletic Organization of the City of Athens Municipality.

ARTICLE 2:

Greek and Foreign Ultra-Runners who fulfill the necessary athletic and medical conditions are eligible for this race. The participation of athletes under 18 years old is prohibited.

ARTICLE 3:

Runners must fill the application form using the following link:
https://www.athenianrunnersclub.gr/register/#1608637990821-44c521e4-5a05 until 19/10/2021.
The fee for the corresponding participation has also to be paid until 19 October 2021.

NECESSARY ATHLETIC PERFORMANCE PRECONDITIONS

1, Euchidios Athlos finisher within 12 hours and 30 minutes.

2, Finisher of any distance race over 160 kilometers (Rodopi Advendurun, Aethlios, double Euchidios Athlos, Dolichos, Spartathlon and other local or abroad races with official results).

3, Performance or intermediate passages (splits):
a. Over 160 km at 24 hours.
b. Over 250 km at 48 hours.
c. Over 300 km at 72-hour.
d. More than 350 kilometers regardless of time (6 day, 1000 km, 1000 miles)
e. Previous Phidippides Run finisher.
f. Halfway (Sparta) within limit in previous Authentic Phidippides Run.

The above performances need to be achieved (especially for this year, due to competition inactivity in the year 2020) within the last 4 years from the start of the race.

MEDICAL CONDITIONS

Conditions for receiving the number:
• Original recent medical certificate of good health (with a date not older than 6 months before the start of the run).
• Covid PCR test 72 hours or rapid test 48 hours from the day of the run.
• Participants presenting a vaccination certificate or a disease certificate (issued 30 days after the first positive test and valid for up to 180 days after the disease) are not required to present Covid PCR or rapid test.
The medical certificate of good health and the receipt of the participation fee payment must be sent by email to the address: info@athenianrunnersclub.gr, no later than October 19, 2021.
The athletes also need to comply with the published Covid 19 protocol approved by the Health Committee of the Greek General Secretariat of Sports.

ARTICLE 4

It is emphasized that the race is on a public road, with simultaneous passage of vehicles. Runners accept full responsibility for their participation and release the organizers and everyone involved in the race (referees, volunteers, sponsors) from any liability for whatever might happen to them during or after the race. Athletes should be aware that the race is painful and certify that their health condition allows them to participate and that they have been properly prepared. They must also know that the medical care may not be provided during the entire event and in all parts of the route.

ARTICLE 5

The BIB number of the participant must be clearly visible throughout the race. Athletes are obliged to show their BIB number whenever it is needed by the Organizing Committee or the volunteers.
All athletes must wear brightly colored clothes or reflective stripes from sunset to sunrise and have a functional headlight on and a red indicator light on the back (with spare batteries). In addition, athletes should bring with them a raincoat or windbreaker with a vibrant color.
For safety reasons, it is recommended that runners move on the left side of the road (as opposed to the direction of vehicles), except at points where the Organizing Committee deems a change is required. It is also forbidden for two athletes to run next to each other on high-speed roads.
The Organizing Committee will provide all athletes with a GPS device for safety. All athletes need to carry their GPS device on them during the race. The GPS devices will be distributed during the technical briefing and must be returned at the end of the race or when an athlete quits. If an athlete will not return the device, he is obliged to pay a loss fee of 150 euros.
By any violation of these rules, the Organizing Committee has the right to suspend any athlete from continuing the race.

ARTICLE 6

Time limits at check points – cut off points:

Athens – Sparta

Megara 41,0 km. Time limit 5:30 hours after start

Examilia 87,1 km. Time limit 12:30 hours after start

Ancient Nemea 118,2 km. Time limit 18:00 hours after start

Nestani 169,7 km. Time limit 29:00 hours after start

Tegea 192,2 km. Time limit 33:00 hours after start

Sparta 245,0 km. Time limit 43:00 hours after start

Sparta – Athens

Tegea 297,8 km. Time limit 59:30 hours after start

Nestani 320,3 km. Time limit 65:30 hours after start

Ancient Nemea 371,8 km. Time limit 78:30 hours after start

Examilia 402,9 km. Time limit 86:45 hours after start

Megara 449,0 km. Time limit 96:15 hours after start

Athens Anc. Market 490,0 km. Time limit 104:00 hours after start

ARTICLE 7

Organizing Committee Chart:

President of the Organizing Committee
Vice-President of the Organizing Committee
Race Supervisor
Sectors’ Supervisors
Central Stations (Check Points) Supervisors
Supply Table Responsible

ARTICLE 8

The route Athens – Sparta – Athens will be divided into control Divisions as follows:
Division 1: Athens – Megara
Division 2: Megara – Examilia
Division 3: Examilia – Ancient Nemea
Division 4: Ancient Nemea – Nestani
Division 5: Nestani – Tegea
Division 6: Tegea – Sparta

Two Division Supervisors will be present in each area. They have the responsibility for the coordination of the Division. The Division Supervisors report to the Chairman of the Organizing Committee and the Race Supervisors. They will check that athletes:

a) Comply with the rules
b) Are in good health to continue

If the rules of the race are violated or the health of the athlete is at risk, the Division Supervisors have every authority to suspend the athlete’s participation. The same Divisions will apply for the return from Sparta to Athens.

ARTICLE 9

The use of any pharmaceutical formulations without the approval of the doctor of the sector and the Organizing Committee are strictly prohibited.

ARTICLE 10

People not connected to the race, walking or on car, are strictly prohibited to escort the contestant athletes in any point of the route with the exception of Article 11. At the same time, it is strictly prohibited for contestant athletes to embark on cars.

ARTICLE 11

Any support and any supply to the contestant athletes between the supply points is strictly prohibited. Certified Escorts on certified cars carrying the race signs can offer support to the athlete exclusively at the supply points (30 meters before and 30 meters beyond the table). Violation of this rule by a supporter will result in the disqualification of the athlete.

ARTICLE 12

For safety reasons and awareness, it is suggested that athletes are not carrying portable radios or other audio devices. Mobile phones are allowed for communication in case of emergency.

ARTICLE 13

Runners, who wish to quit the race, will have to declare it at the nearest supply point or the Sector Supervisor. The corresponding withdrawal form must be filled in and delivered together with the BIB number and GPS device.

ARTICLE 14

Any participant, who reaches the Check point having exceeded the time limit, will automatically be disqualified, and will deliver his BIB number and GPS device.

ARTICLE 15

After October 19, 2021, no participation will be accepted. The Organizing Committee will then announce the number of participants and will send them the acceptance document.

ARTICLE 16

Cancellation Policy: Cancellations can be accepted, with return of the participation fee until September 19, 2021. After the expiration of this date, the participation fee will not be returned.

ARTICLE 17

Athletes can deliver, separated by supply point, their own personal items, food, drinks and anything else supportive for their effort in the race, to the organizers at the technical briefing, in order to be placed at specific supply points. In any case and in each package NAME / SURNAME / BIB Number / SUPPLY POINT Number must be clearly stipulated.
The Organizing Committee has every right to check the content of the package, as well as the content of the escort cars.

ARTICLE 18

Runners have the right to appeal against any teammate, who violated the rules during the race. The appeal can be submitted to the President or the Vice President of the Organizing Committee or the Race Supervisors before the official award ceremony.

ARTICLE 19

Athletes are obliged to declare any escort cars (with the restriction of the Article 10 & 11) with the plate number.
The Organizing Committee will issue escort certificate and will deliver special race signs for the cars.
Cars not certified or without carrying the race signs are not allowed to offer support to the athlete at any point of the entire race.

ARTICLE 20

In order to keep the athletic spirit, the runners must exhibit irreproachable behavior and be courteous to their teammates and the Organizing Committee representatives.

ARTICLE 21

All finisher participants must be present at the awards ceremony. In case of absence, the participant should inform the Organizing Committee.

ARTICLE 22

The check points and supply points may be transferred to another position without prior announcement, in case of roadworks in process, weather conditions, lighting and so on.

ARTICLE 23

Responsible for resolving any dispute that may arise, which is not clearly stipulated in the rules and regulations text, are the President or the Vice President of the Organizing Committee or the Race Supervisor and the sectors’ Supervisors.

ARTICLE 24

Athletes can be disqualified from the race for the reasons referred bellow:

 • Violation of any article of RULES AND REGULATIONS.
 • Arriving at a check point having exceeded the time limit.
 • If considered by the medical team to be incapable of completing the race, or after decision of a Sector Supervisor if he judges that the health of the athlete is at risk.

ARTICLE 25

All articles are important and vital for the race.

REMINDER:

COMMITMENT STATEMENT FOR A SUSTAINABLE SPORT EVENT

The Organizing Committee of the 6th Authentic Phidippides Run (Athens – Sparta – Athens) is committed to creating a sustainable sport event which incorporates the three principles of Fair Play, the historical route of Phidippides and the environmental policy and management required to create a sustainable event.
The Athletic and Cultural Club Athenian Runners (ATHINAIOI DROMEIS) and FAOS Mountaineering Club in close collaboration with ZOTEN (Sustainable Events) is dedicated to realizing a program that uses the natural resources required for the event in a sustainable manner, reduces any negative environmental impacts caused by the event and manages the waste created during the event.

The Organizing Committee of the Authentic Phidippides Run

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ο 6ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος από Αθήνα στη Σπάρτη με επιστροφή στην Αθήνα, διοργανώνεται από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Αθηναίοι Δρομείς» σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό Αθλητικό Ορειβατικό Σύνδεσμο (Φ. Α. Ο. Σ.) υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άθλησης για όλους UESpT
Πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 2

Στον αγώνα αυτόν έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες και Αλλοδαποί Δρομείς υπεραπόστασης, εφόσον οι Δρομείς εκπληρώνουν τις απαραίτητες αθλητικές και ιατρικές προϋποθέσεις. Η συμμετοχή αθλητών κάτω των 18 ετών απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 3

Οι Δρομείς οφείλουν να συμπληρώνουν την αίτηση υποβολής συμμετοχής στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.athenianrunnersclub.gr/register/#1608637990821-44c521e4-5a05 μέχρι τις 19/10/2021.
Με καταληκτική την ίδια ημερομηνία 19/10/2021 θα πρέπει να έχουν καταβάλει και το αντίτιμο συμμετοχής.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο έγκυρος τερματισμός με όριο τις 12 ώρες και 30 λεπτά στον Ευχίδειο Άθλο.
2. Ο έγκυρος τερματισμός σε οποιονδήποτε αγώνα απόστασης πάνω από 160 χιλιόμετρα (Rodopi Advendurun, Αέθλιος, διπλός Ευχίδειος Άθλος, Δόλιχος, Σπάρταθλο και άλλοι αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού με επίσημα αποτελέσματα).
3. Επιδόσεις ή ενδιάμεσα περάσματα (splits):

 • Πάνω από 160 χιλιόμετρα σε 24ωρο
 • Πάνω από 250 χιλιόμετρα σε 48ωρο.
 • Πάνω από 300 χιλιόμετρα σε 72ωρο
 • Πάνω από 350 χιλιόμετρα ανεξαρτήτου ώρας (6ήμερο, 1000 χιλιόμετρα 1000 μίλια)

4. Τερματισμός σε προηγούμενο Φειδιππίδειο δρόμο.
5. Έλευση στα μισά της διαδρομής (Σπάρτη) εντός ορίων αποκλεισμού σε προηγούμενο Φειδιππίδειο δρόμο.

Οι παραπάνω επιδόσεις πρέπει να έχουν επιτευχθεί (ειδικά για αυτή τη χρονιά, λόγω αγωνιστικής απραξίας κατά το έτος 2020), εντός 4 ετών από την εκκίνηση του αγώνα.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις παραλαβής του αριθμού:

 • Πρωτότυπο πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό καλής υγείας (με ημερομηνία όχι παλαιότερη των 6 μηνών πριν από την έναρξη του αγώνα).
 • PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών από την ημέρα του αγώνα.
 • Από τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση).

Το ιατρικό πιστοποιητικό καλής υγείας και η τραπεζική απόδειξη πληρωμής του κόστους συμμετοχής θα στέλνονται με email στην διεύθυνση: info@athenianrunnersclub.gr μέχρι τις 19/10/2021.
Οι αθλητές οφείλουν επίσης να τηρούν δημοσιευμένο υγειονομικό πρωτόκολλο Covid 19, που έχει εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4

Τονίζεται ότι ο αγώνας είναι επί δημοσίας οδού, με ταυτόχρονη διέλευση οχημάτων. Οι δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και απαλλάσσουν τους διοργανωτές και κάθε εμπλεκόμενο στον αγώνα (κριτές, εθελοντές, χορηγούς) από κάθε ευθύνη για οτιδήποτε τους συμβεί κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τον αγώνα. Οι αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι επίπονος και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπει να συμμετέχουν και ότι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Επίσης οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ιατρική κάλυψη που παρέχεται, δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ανά πάσα στιγμή του αγώνα και σε όλα τα σημεία της διαδρομής.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο αριθμός συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος δρομέα πρέπει να είναι ευδιάκριτος καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Οι αθλητές υποχρεούνται να επιδεικνύουν τον αριθμό τους στην οργανωτική επιτροπή ή τους εθελοντές όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Όλοι οι αθλητές οφείλουν από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου να φορούν έντονα ανοικτόχρωμα ρούχα ή ανακλαστικές λωρίδες και να έχουν αναμμένο και λειτουργικό φακό κεφαλής και κόκκινο φως σήμανσης στην πλάτη (με εφεδρικές μπαταρίες). Επιπλέον, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους αδιάβροχο ή αντιανεμικό έντονου χρώματος.
Για λόγους ασφάλειας, συνιστάται η κίνηση των δρομέων να γίνεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου (αντίθετα με την πορεία των οχημάτων), εκτός των σημείων όπου η Οργανωτική Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται αλλαγή. Επίσης απαγορεύεται δύο αθλητές να τρέχουν ο ένας δίπλα στον άλλο σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
Η οργανωτική επιτροπή θα εφοδιάσει τους αθλητές με συσκευή εντοπισμού GPS για την ασφάλεια των αθλητών. Οι αθλητές υποχρεούνται να έχουν τη συσκευή GPS πάνω τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι συσκευές θα διανεμηθούν κατά την τεχνική ενημέρωση του αγώνα και θα πρέπει να επιστραφούν στο τέλος του αγώνα ή όταν κάποιος αθλητής σταματήσει τον αγώνα. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν επιστρέψει τη συσκευή GPS θα επιβαρυνθεί με κόστος απώλειας 150 ευρώ.
Οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω, δίνει στην οργανωτική επιτροπή το δικαίωμα της ακύρωσης της συμμετοχής του συγκεκριμένου αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 6

Χρονικά σημεία αποκλεισμού βρίσκονται στους Κεντρικούς Σταθμούς ως εξής:

Αθήνα – Σπάρτη

α) Μέγαρα 41,0 χλμ. χρονικό όριο 5:30 ώρες μετά την εκκίνηση
β) Εξαμίλια 87,1 χλμ. χρονικό όριο 12:30 ώρες μετά την εκκίνηση
γ) Αρχ.Νεμέα 118,2 χλμ. χρονικό όριο 18:00 ώρες μετά την εκκίνηση
δ) Νεστάνη 169,7 χλμ. χρονικό όριο 29:00 ώρες μετά την εκκίνηση
ε) Τεγέα 192,2 χλμ. χρονικό όριο 33:00 ώρες μετά την εκκίνηση
στ) Σπάρτη 245,0 χλμ. χρονικό όριο 43:00 ώρες μετά την εκκίνηση

Σπάρτη – Αθήνα

ζ) Τεγέα 297,8 χλμ. χρονικό όριο 59:30 ώρες μετά την εκκίνηση
η) Νεστάνη 320,3 χλμ. χρονικό όριο 65:30 ώρες μετά την εκκίνηση
θ) Αρχ.Νεμέα 371,8 χλμ. χρονικό όριο 78:30 ώρες μετά την εκκίνηση
ι) Εξαμίλια 402,9 χλμ. χρονικό όριο 86:45 ώρες μετά την εκκίνηση
κ) Μέγαρα 449,0 χλμ. χρονικό όριο 96:15 ώρες μετά την εκκίνηση
λ) Αθήνα 490,0 χλμ. χρονικό όριο 104:00 ώρες μετά την εκκίνηση

ΑΡΘΡΟ 7

Οργανόγραμμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Η διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα θα χωριστεί σε τομείς ελέγχου ως εξής:

Τομέας 1: Αθήνα –Μέγαρα
Τομέας 2: Μέγαρα – Εξαμίλια
Τομέας 3: Εξαμίλια – Αρχαία Νεμέα
Τομέας 4: Αρχαία Νεμέα – Νεστάνη
Τομέας 5: Νεστάνη – Τεγέα
Τομέας 6: Τεγέα – Σπάρτη.

Στον κάθε τομέα θα υπάρχουν δύο τομεάρχες οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη και τον συντονισμό του τομέα τους. Οι Τομεάρχες θα ενημερώνουν και θα αναφέρονται στον Πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής και τους Αλυτάρχες. Οι Τομεάρχες θα ελέγχουν ότι οι αθλητές:

α) τηρούν τους κανόνες
β) είναι σε καλή κατάσταση από πλευράς υγείας να συνεχίσουν

Οι Τομεάρχες έχουν κάθε δικαιοδοσία να ακυρώσουν την συμμετοχή αθλητή εάν κρίνουν ότι παραβιάζονται οι κανόνες του αγώνα ή ότι η υγεία του αθλητή είναι σε κίνδυνο. Θα ισχύουν οι ίδιοι τομείς για την επιστροφή από Σπάρτη προς Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 9

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οιουδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος, χωρίς την έγκριση του ιατρού του τομέα και της οργανωτικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 10

Απαγορεύεται αυστηρά σε ξένα προς τον Αγώνα άτομα πεζή ή με τροχοφόρα, να συμπορεύονται με τους αγωνιζόμενους αθλητές καθώς και η επιβίβαση αθλητών σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 11

Απαγορεύεται αυστηρά, κάθε υποστήριξη και κάθε τροφοδοσία αθλητή μεταξύ των σταθμών τροφοδοσίας. Επιτρέπεται στους συνοδούς και μόνο εφ’ όσον είναι διαπιστευμένοι και φέρουν τα διακριτικά της διοργάνωσης, να παρέχουν υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο στα τραπέζια τροφοδοσίας (30 μέτρα πριν και 30 μέτρα μετά). Παραβίαση του κανόνα αυτού θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση της συμμετοχής του αθλητή με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 12

Για λόγους ασφαλείας και εγρήγορσης των αθλητών, συνιστάται να μη χρησιμοποιούνται συσκευές αναπαραγωγής ήχου (με ή χωρίς ακουστικά). Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται το κινητό τηλέφωνο, για επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης.

ΑΡΘΡΟ 13

Δρομέας που επιθυμεί να αποσυρθεί από τον Αγώνα παραδίδει τον αριθμό BIB του και τη συσκευή GPS στον υπεύθυνο του πλησιέστερου σταθμού και υπογράφει το σχετικό έντυπο αποχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 14

Δρομέας που περάσει εκπρόθεσμα από οποιονδήποτε ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, αυτόματα τίθεται εκτός Αγώνα χωρίς καμία άλλη διαδικασία και παραδίδει τον αριθμό συμμετοχής του και τη συσκευή GPS.

ΑΡΘΡΟ 15

Μετά το πέρας της 19ης Οκτωβρίου 2021, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Η Οργανωτική Επιτροπή κατόπιν θα ανακοινώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα τους αποστείλει έγγραφο αποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 16

Πολιτική ακυρώσεων: Ακυρώσεις μπορεί να γίνουν δεκτές με επιστροφή του αντιτίμου συμμετοχής μέχρι 19/9/2021. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

ΑΡΘΡΟ 17

Οι αθλητές παραδίδουν χωρισμένα ανά σταθμό τα δικά τους προσωπικά αντικείμενα, τρόφιμα, ποτά και οτιδήποτε άλλο που ήθελε να τους διευκολύνει, στη διοργάνωση την προηγούμενη ημέρα, κατά την διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης, πριν την εκκίνηση του αγώνα. Σε κάθε συσκευασία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ / BIB Number / ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Τα υλικά αυτά, όπως και τα υλικά τροφοδοσίας που βρίσκονται στα αυτοκίνητα των συνοδών, δύναται να υπόκεινται σε έλεγχο από την διοργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 18

Δρομέας ή Δρομείς έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εναντίον συναθλητή τους ο οποίος παρέβη κάποιον κανονισμό κατά τη διάρκεια του Αγώνα, και αυτή υποβάλλεται στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Αλυτάρχη του Αγώνα, προ της επίσημης απονομής των βραβείων, μετά το τέλος του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 19

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τυχόν αυτοκίνητα που θα τους συνοδεύουν (με τους περιορισμούς του άρθρου 10 & 11) με τον αριθμό κυκλοφορίας τους.

Η διοργάνωση θα εκδώσει διαπίστευση και θα παραδώσει διακριτικά της, που πρέπει να είναι πάνω στο αυτοκίνητο.

Δεν θα επιτραπεί σε κανένα αυτοκίνητο χωρίς διαπίστευση και χωρίς τα διακριτικά της διοργάνωσης να παρέχει υποστήριξη στα τραπεζάκια τροφοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Για την τήρηση του αθλητικού πνεύματος, οι δρομείς οφείλουν να έχουν άψογη συμπεριφορά και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους συναθλητές τους και τους υπεύθυνους αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 21

Όλοι οι αθλητές που τερμάτισαν οφείλουν να είναι παρόντες στην τελετή απονομής των επάθλων. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος όπου ο αθλητής αδυνατεί να παρευρεθεί, οφείλει να ενημερώσει γι’ αυτό εκ των προτέρων.

ΑΡΘΡΟ 22

Τα σημεία ελέγχου και ανεφοδιασμού μπορεί να μεταφερθούν σε άλλη θέση χωρίς προειδοποίηση, λόγω έργων, καιρικών συνθηκών, φωτισμού κλπ.

ΑΡΘΡΟ 23

Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν αναφέρεται στον κανονισμό: Αρμόδιοι για την επίλυσή της καθίστανται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, οι Αλυτάρχες του αγώνα ή οι κατά τόπους Τομεάρχες.

ΑΡΘΡΟ 24

Αποκλείονται από τον αγώνα αθλητές για:

 • Παράβαση των άρθρων του κανονισμού.
 • Άφιξη σε σταθμό εκτός χρόνου.
 • Κατόπιν ιατρικής εντολής ή κατόπιν απόφασης του Τομεάρχη αν κρίνει ότι η υγεία του αθλητή είναι σε κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 25

Όλα τα άρθρα του κανονισμού θεωρούνται σημαντικά και ζωτικής σημασίας για τον αγώνα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Το αθλητικό αυτό γεγονός του 6ου Αυθεντικού Φειδιππίδειου Δρόμου Αθήνα–Σπάρτη–Αθήνα 490 χλμ κινείται σε ένα τρίπτυχο, συμβολίζοντας το ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ, την ιστορικής σημασίας πορεία του Φειδιππίδη και την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Η ΖΟΤΕΝ, σε συνεργασία με τον Α.Π.Σ «ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ» και με τον Φυσιολατρικό Αθλητικό Ορειβατικό Σύνδεσμο (Φ.Α.Ο.Σ.), θα είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση και υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος.

Η βασική μας δέσμευση είναι να χρησιμοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας αποτελεσματικά, να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και να είμαστε υπεύθυνοι για τα απόβλητα που παράγονται από αυτό το αθλητικό γεγονός.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Αυθεντικού Φειδιππιδείου Δρόμου