Δελτία Τύπου

 • Home
 • /
 • Δελτίο Τύπου Περιβαλλοντικού Προγράμματος 2ου Αγώνα Πεδίου Άρεως «Στις Γειτονιές της Αθήνας»

Δελτίο Τύπου Περιβαλλοντικού Προγράμματος 2ου Αγώνα Πεδίου Άρεως «Στις Γειτονιές της Αθήνας»

Αθήνα, 15 Απρίλιου 2018

Οι Αθηναίοι Δρομείς οργάνωσαν το 2ο Αγώνα του Πεδίου του Άρεως στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό να υποστηρίξουν τον αθλητισμό, την αειφορία και την κοινωνική ευθύνη της περιοχής. Η οργανωτική επιτροπή ανέλαβε την περιβαλλοντική δέσμευση να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές συνέπειες του αγώνα στο περιβάλλον σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.

Το σημείο εκκίνησης και τερματισμού βρισκόταν μέσα στο πανέμορφο αλλά σχετικά υποβαθμισμένο δημόσιο πάρκο του ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ στο οποίο ακόμη υπάρχουν χρήστες και διακινητές ναρκωτικών ουσιών και άστεγοι. Αυτό είχε σαν συνέπεια την μειωμένη χρήση του αφού δινόταν η εντύπωση της ανασφάλειας. Οι Αθηναίοι Δρομείς έχουν αναλάβει την αποστολή να βελτιώσουν της συνθήκες στο πάρκο μέσω της διοργάνωσης δημόσιων αθλητικών γεγονότων έτσι ώστε το κοινό να το χρησιμοποιήσει ξανά στο βαθμό που του ταιριάζει. Η υλοποίηση αυτού του αθλητικού γεγονότος δημιούργησε μια υγιή και θετική εικόνα που έλειπε από το πάρκο για χρόνια.

Η οργανωτική επιτροπή σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την ΖΟΤΕΝ υιοθέτησε μια εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίσει η περιοχή και ενθάρρυνε τη συμμετοχή του κοινού με στόχο να βελτιωθούν οι παρούσες συνθήκες. Το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη συμμετοχή, πάνω από 600 δρομείς από όλη την Αθήνα: 338 στον αγώνα των 10κ, 255 στον αγώνα των 5κ, και περίπου 100 στον παιδικό αγώνα, ενώ επετράπη από την διοργάνωση να συμμετέχουν και περίπου άλλοι 120 αθλητές.

Η Αναστασία Ζώτου (ΖΟΤΕΝ), σύμβουλος αειφορίας στον αθλητισμό, δημιούργησε και εφάρμοσε το ακόλουθο περιβαλλοντικό πρόγραμμα:

 1. Διαχείριση, συλλογή και ανακύκλωση όλων των πλαστικών απορριμμάτων που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα
 2. Εκστρατεία Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
 3. Τοποθέτηση ειδικών κάδων για τη δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου Ανακύκλωσηςγια ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές από την εταιρεία FREE-RECYCLE.

Η δέσμευση της οργανωτικής επιτροπής να εντάξει το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στον αγώνα θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών είναι τα ακόλουθα:

 • Κατά μήκος της διαδρομής των 10κ και 5κ υπήρχαν 3 σταθμοί που διένειμαν μπουκάλια νερού. Όλα τα απόβλητα από τους σταθμούς συγκεντρώθηκαν, επιστράφηκαν και δόθηκαν στην εταιρεία ανακύκλωσης FREE-RECYCLE για κατάλληλη επεξεργασία. Συνολικά μαζεύτηκαν μετά τη λήξη του αγώνα 6 κιλά πλαστικά μπουκάλια, 1,5 κιλό κουτιά αλουμίνιου και 25 κιλά χαρτόνι καφέ. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που τα κιλά φαίνονται λίγα ο όγκος είναι σημαντικός. Και το κυριότερο είναι ότι δεν κατέληξαν στις χωματερές.
 • Μια πρωτοβουλία ενημέρωσης σχετικά με το Πράσινο Σημείο Ανακύκλωσης για ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές από την εταιρεία FREE-RECYCLE πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα για να ωθήσει τους πολίτες να φέρουν τις παλιές συσκευές από το σπίτι τους και να τις εναποθέσουν εκεί. Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να ευαισθητοποιήσει και να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να απορρίψει με το σωστό τρόπο τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα.
 • Στην κεντρική πλατεία πραγματοποιήθηκε η εκστρατεία ενημέρωσης της ΖΟΤΕΝ. Είχαν στηθεί δυο περίπτερα, ένα της ΖΟΤΕΝ και ένα της εταιρείας ανακύκλωσης FREE-RECYCLE. Πλήθος πληροφοριών δόθηκαν σχετικά με τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα, με στατιστικά διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με τους στόχους του ZEROWASTE καθώς και εναλλακτικές των πλαστικών προϊόντων. 

   

   

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ: Ένα περιβαλλοντικό μήνυμα άνευ προηγουμένου στάλθηκε στην κοινωνία μέσω της δέσμευσης στις πρακτικές της αειφορίας στη διοργάνωση του αθλητικού γεγονότος. Τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα αποτέλεσαν εργαλεία προβολής του Δελτίου Τύπου και βοήθησαν στην επικοινωνία και στο σχεδιασμό αυτού του πράσινου αγώνα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές και τις τοπικές Αρχές ενημερώθηκαν και επωφελήθηκαν από τις πρακτικές αειφορίας οι οποίες εφαρμόστηκαν. Μια περιβαλλοντική παρακαταθήκη δημιουργήθηκε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η ΖΟΤΕΝ σκοπεύει να συμπράξει με την οργανωτική επιτροπή σε μελλοντικές πρωτοβουλίες προσθέτοντας ακόμη πιο ολοκληρωμένες πράσινες πρακτικές. Προσδοκία μας είναι να εμπνεύσουμε και άλλους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων να ακολουθήσουν το σκοπό μας και να ανάγουν την αειφορία σε ένα βασικό μέρος του σχεδιασμού τους.