Ειδήσεις

  • Home
  • /
  • Επείγουσα ανάγκη για ΑΙΜΑ!

Επείγουσα ανάγκη για ΑΙΜΑ!

Ο φίλος μας Παναγιώτης Καψώχας του Σπυρίδωνα ετών 38. χρειάζεται άμεσα αίμα. Παράκληση όποιος μπορεί να σπεύσει γιατί είναι μεγάλη ανάγκη. Νοσηλεύεται στην
Ογκολογική μονάδα Αττικού Νοσοκομείου.

Γιώργος Διαμαντής
6977360245